Læring, Udvikling og Beskæftigelse – LUB

LUB er individuelt tilrettelagte forløb for aktivitetsparate borgere med udviklingshæmning eller anden funktionsnedsættelse.
I LUB arbejder vi sammen med borgerne på at finde deres motivation, interesser og kompetencer i forhold til beskæftigelse.

Aktiviteter

  • Vi tilbyder individuelt tilrettelagte forløb
  • Vi etablerer interne og eksterne praktikker
  • Vi samarbejder med borgernes støttekontaktpersoner, hjemmevejledere, mentorer med flere
  • Vi afdækker borgernes kompetencer, potentialer og barrierer

Vi er et tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (§ 32).

Hvis du er sagsbehandler, kan du læse mere om LUB her
Hvis du er borger eller pårørende, kan du læse mere om LUB her