MEDIE I BEVÆGELSE

Medie i bevægelse er en gruppe med mange unge borgere. Vi laver videoer og redigerer film, spiller på computer, bruger facebook og andre sociale medier. Og så dyrker vi motion sammen et par gange om ugen.

Aktiviteter

  • Vi optager film og redigerer dem
  • Vi går tur
  • Vi spiller computer og Playstation
  • Vi spiller hockey, tennis og andre boldspil i den store sal
  • Vi har det sjovt sammen
  • Vi bor på Langbjerg, og bruger salen og idrætshallen når vi dyrker sport

Vi er et aktivitets- og samværstilbud (§ 104).