MEDIE I BEVÆGELSE

Medie i Bevægelse er en gruppe der har fokus på unge og ungdomskultur, og hvor der som oftest er fuld fart på. Vi har bl.a. fokus på udvikling og vedligeholdelse af færdigheder. Vi taler meget om hvordan man begår sig i samfundet som ung voksen med et handicap. Vi hjælper hinanden med at få de praktiske ting i hverdagen til at gå op. Dette kan være at handle ind, tømme opvaskemaskine, tørre borde af og lave te. Denne form for botræning og ADL aktiviteter er især aktuelt for de hjemmeboende borgere, som på sigt skal flytte hjemmefra.

Bevægelse og pædagogisk idræt er en stor del af vores hverdag. Vi dyrker motion hver dag. Dette kan være i form af svømmehalstur, fodbold, daglige gåture, cykelture i husets Side-by-Side cykler samt PRT (Pædagogisk Relateret Terapi), hvor vi har et tæt samarbejde med en af husets dygtige fysioterapeuter.

Vores tilbud indeholder også forskellige medieaktiviteter, som f.eks. iPadspil, redigering af små film, fælles spil på Play Station samt Apple tv. Derudover har vi også et medierum med computere og Green Screen.

Vores hverdag bærer også præg af kreativitet. Vi maler, tegner, laver perler og til jul står den ofte på juleklip og diverse kreative sysler.

Derudover deltager vi også i husets fællesaktiviteter som kor, fællesdans, fodbold, fredagsevent og Capoeira.

Endvidere deltager vi også til div. festlige og sociale arrangementer som fødselsdagsfest, fastelavnsfest, høstfest, julefest mm.

Læring

Læring er et generelt fokus i Medie i Bevægelse. Dette er både når der arbejdes med vedligeholdelse, udvikling eller at udsætte afvikling af kompetencer.

Vi arbejder fokuseret med den enkelte borgers sociale kompetencer. Derudover udfordrer vi borgerens overordnede kompetencer i det omfang borgeren kan rumme det.  Vi er meget opmærksomme på at arbejde i zonen for nærmeste udvikling og her er motivation og humor et meget brugt redskab.

I dagligdagen er vi opmærksomme på at tale om grænser, lære hvordan man kan sige fra, samt legitimiteten i dette.

Derudover oplever vi læring som en konstant og naturlig faktor i borgernes samvær med hinanden.

Kommunikation

I Medie i Bevægelse har alle borgere forskellige forudsætninger for kommunikation.  Den kommunikative diversitet i gruppen er stor. Men humor og venskabelig adfærd borgerne imellem, er vores fælles sprog og vores hverdag er i høj grad præget af sjove samtaler, grin og fjollerier.

Vores dagstavle er visuelt understøttet af piktogrammer samt billeder af både borgere og personale. Herved har den enkelte borger muligheden for at vælge en ønsket aktivitet baseret på andet en verbal motivation og opfordring.

Sanseintegration

Overordnet set består vores formiddage af fysiske og musiske aktiviteter, som inddrager alle sanserne. Især muskel-led-sansen, auditive, visuelle og ligevægtssansen er i fokus.

Måltiderne i sig selv er en sanseoplevelse og de fleste borgere udviser stor glæde ved at lave mad, smage og dufte, samt spise sammen. Vi laver mad i gruppen og har fællesspisning ca en gang om måneden. Denne form for aktivitet giver en rigtig god mulighed for at inddrage botræning, hjælpsomhed borgerne imellem og samvær omkring et fælles tredje.

Vi har i gruppen et lille rum, som kan benyttes hvis og når den enkelte borger har brug for at trække sig eller have samvær et mindre sted, end vores store grupperum. Rummet er indrettet med sofaer, grønne planter, fjernsyn og Play Station. Det bruges desuden også som hyggerum og til underholdende Fifa-turneringer og en film i ny og næ.

Bevægelse

Bevægelse er, som før nævnt, et vigtigt fokus i Medie i Bevægelse. Fysisk aktivitet er en fast del af hverdagen. Vi har fokus på, at tilgodese borgerens bevægelseskompetencer og løbende vurdere hvor der er plads til at udfordre borgerne i deres bevægelsesmønstre. Det gælder både i fysisk krævende aktiviteter såsom fodbold, rundbold og svømning, men også i det daglige, ved praktiske opgaver, som bidrager til fællesskabet. Bevægelse skal være sjovt og vi har god erfaring med konkurrencer, stafetter og lign, hvor vi hepper på hinanden og motiverer og roser.

Musik

Musik fylder meget i gruppen. Vi bruger musik i både high- og low arousal aktiviteter.

Musik er vores pædagogiske redskab til at skabe en stemning, hjælpe den enkelte borger til at finde ro eller spille op til dans. Vi oplever fordele ved eks. meditationsmusik, som kan være med til at skabe fordybelse i den aktivitet borgeren er en del af.

Flere borgere i MIB elsker høj musik og gang i den, så det bliver ofte til spontane eftermiddagsfester, med dans, sang og musik fra alle genre.

Vi deltager fast i fælleskor, som giver mulighed for både at synge og spille på instrumenter, samt opleve fællesskab med borgere fra andre grupper.

Capoeira, som vi deltager i om mandagen giver også en musisk oplevelse. Det er en high arousal oplevelse med både sang, bevægelse og instrumenter af forskellig art.