LEDERTEAM

Mats ErlandssonDorte Staun

LEDERSOUSCHEF  
TLF. : 4328 3233 TLF. : 4328 3232
MOBIL: 3066 8361  MOBIL: 3066 8362
MAIL: maerl@brondby.dk MAIL: dstau@brondby.dk

Lars O. Røge         Charlotte E. Christensen  Morten Høj

FUNKTIONSLEDERFUNKTIONSLEDERFUNKTIONSLEDER
TLF. : 4328 3239TLF. : 4328 3237TLF. : 4328 3240
MOBIL: 2167 9518  MOBIL: 3066 8359MOBIL: 2420 1246
MAIL: larog@brondby.dk MAIL: chench@brondby.dkMAIL: mohoj@brondby.dk

Brian Stegmann NielsenMia Knudsen          Lene Jensen

FUNKTIONSLEDER   FUNKTIONSLEDER   FUNKTIONSLEDER
TLF. : 4328 3236TLF. : 4328 3346TLF. : 4328 3307
MOBIL: 3066 8360 MOBIL: 2036 1813 MOBIL: 5132 8225
MAIL: brsni@brondby.dk   MAIL: miknu@brondby.dk   MAIL: leneje@brondby.dk