ARRANGEMENTER OG LUKKEDAGE

Lukkedage 2020

I 2020 holder hele JAC Vestegnen lukket på følgende dage:

Alle helligdage, samt følgende 6 dage:

  • Fredag d. 1. maj
  • Fredag d. 22. maj (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)
  • Fredag d. 5. juni (Grundlovsdag)
  • Mandag d. 28. december

De øvrige 2 dage imellem jul og nytår vil der være åbent for de borgere, som modtager et §104-tilbud, som ikke har mulighed for at holde fri.
Der vil ligeledes være åbent for de §103-borgere, der modtager et §104-tilbud.

Foruden ovenstående lukkedage, vil der for alle borgere, som arbejder på ét af JAC Vestegnens værksteds- og servicetilbud efter Servicelovens §103 eller på særlige vilkår
på Hesselager, Langbjerg, Kettehøj, Midlergården, IKEA, OFS, Brønden og Rådhusets kantine være ferielukket i dagene op til påske, (den 6., 7. og 8. april) samt alle
dagene mellem jul og nytår, (den 28., 29. og 30. december.)

Første arbejdsdag i 2021 vil være mandag den 4. januar.

OBS. Onsdag den 19. august har vi ændrede åbningstider pga. Kultur Der Dur.