Mangler du hænder?

Mere end 40 års erfaring med at løse forskellige opgaver for eksterne kunder

Vi har borgere udplaceret i firmaer som IKEA, OFS og Bilka med besøg/støtte fra personale i JAC Vestegnen.

Vi driver Rådhuskantinen på Brøndby Rådhus, der en beskyttet arbejdsplads med faguddannede og pædagogisk uddannet personale.

Vi tilbyder
• Pakke- og montageopgaver på vores værksteder eller i din virksomhed.
• Din produktion på vores værksteder eller som gruppe på din virksomhed med helt eller delvis personalestøtte fra JAC Vestegnen.
• Serviceopgaver, lettere rengøring, oprydning, kantinehjælp og vedligeholdelse af mindre grønne områder.
• Sekundære/enkle opgaver, som din virksomhed ikke selv prioriterer eller får udført til dagligt.
• Vi kan eventuelt afhente og levere varer på din virksomhed med liftbiler op til 3500 kg.

Hvem er vi?
Hver dag møder 120 borgere på arbejde i Job & Aktivitetscenter Vestegnen. Fælles for dem er, at de har en fysisk- og /eller psykisk funkti¬onsnedsættelse, så de ikke kan arbejde på normale vilkår på det almindelige arbejdsmarked.

Fælles for dem er også, at de har et stærkt ønske om at have et arbejde på trods af deres handicap.

I Job & Aktivitetscentret støtter vi borgerne i deres ønske om et arbejde, og vi etablerer arbejdspladser intern i organisationen og på eksterne arbejdspladser.

Økonomi
Hvis produktionen/opgaven kræver specialmaskiner, kan disse udlånes til JAC Vestegen for at holde omkostningerne nede. Hvis produktionen/opgaven er velegnet til JAC Vestegenen og vores medarbejdere, vil vi bestræbe os på at holde dine omkostninger nede – vi overholder naturligvis de konkurrenceklausuler, vi som offentlig virksomhed og beskyttet værksted er underlagt.

Kontakt os for mere information
Kontakt JAC Vestegenen for et uforpligtende møde, så vi kan drøfte vilkår for et muligt samarbejde og et økonomisk overslag i forhold til ønskede opgaveløsninger.

Værkstedet VIM

Tybjergparken 2, 2660 Brøndby Strand

Tlf.: 43 28 32 53 / 21 99 68 08
vim@brondby.dk

Værkstedet

Hesselager 7-9, 2605 Brøndby

Tlf.: 43 28 33 10v.k.hesselager@brondby.dk