Om os

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen

JAC Vestegnen er en stor og levende organisation med et stærkt værdigrundlag, der sætter det enkelte menneske i centrum.

Vi er stedet for voksne borgere, der gerne vil have et aktivitets- og samværstilbud eller et tilbud om beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103 eller §104.
Vi er også stedet for de helt unge, der vil tage Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU). Og så er vi for borgere, der har afklarings- og ressourceforløb efter
beskæftigelseslovgivningen (LUB).

Alt i alt er vi omkring 450 borgere og 160 ansatte, hvoraf de fleste er socialpædagoger. Vi er fordelt i små og store huse på forskellige adresser i Brøndby Kommune.
Nogle borgere arbejder i små grupper på ordinære arbejdspladser.

I JAC Vestegnen arbejder vi med mest mulig borgerindflydelse i dagligdagen gennem individuelle indsatsplaner, gruppemøder, brugerråd og samarbejdsudvalg.
Vi holder fællesarrangementer og aktiviteter for alle borgere i organisationen. Vi har ”borgerdage”, borgerundersøgelser, fester, borger-pårørende-møder, juleudstilling – og deltager i
Kultur der Dur og andre festivaler.

JAC Vestegnen har også en Ergo-fysioterapi, som arbejder tæt sammen med vores pædagoger i hverdagen. Borgere med behov for individuel fysioterapi kan desuden købe behandling
hos os med bevilling fra deres kommune.

§104 - Aktivitet og samvær

Arbejdsmarked i midten

STU

Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Ergo-/fysioterapien

For borgere i JAC Vestegnen og børn i Brøndby Kommune

Snoezelhuset

Salg og Service

Grafisk Værksted

Bliv frivillig

Kom og besøg os

Lukkedage og arrangementer

JOB & PRAKTIK

Tilsynsrapporter