Om os

Job- og Aktivitetscenter Vestegnen

JAC Vestegnen er en stor og levende organisation med et stærkt værdigrundlag, der sætter det enkelte menneske i centrum.

Vi er stedet for voksne borgere, der gerne vil have et aktivitets- og samværstilbud eller et tilbud om beskyttet beskæftigelse efter servicelovens §103 eller §104.

Vi er også stedet for de helt unge, der vil tage Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Alt i alt er vi omkring 330 borgere og 150 ansatte, hvoraf de fleste er socialpædagoger. Vi er fordelt i små og store huse på forskellige adresser i Brøndby Kommune.

Nogle borgere arbejder i små grupper på ordinære arbejdspladser.

I JAC Vestegnen arbejder vi med mest mulig borgerindflydelse i dagligdagen gennem individuelle indsatsplaner, gruppemøder, brugerråd og samarbejdsudvalg.

Vi holder fællesarrangementer og aktiviteter for alle borgere i organisationen. Vi har ”borgerdage”, borgerundersøgelser, fester, borger-pårørende-møder, juleudstilling – og deltager i

Kultur der Dur og andre festivaler.

JAC Vestegnen har også en ergo-fysioterapi, der arbejder tæt sammen med vores pædagoger i hverdagen. Borgere med behov for individuel fysioterapi kan desuden købe behandling
hos os med bevilling fra deres kommune.