Arbejdsmarked i midten – AIM

Kontakt ”Arbejdsmarked i Midten” hvis du ønsker et § 103 tilbud – beskyttet beskæftigelse i JAC Vestegnen. Ved samtale med dig findes i fællesskab det rigtige tilbud, der passer til dig og dine ønsker og behov.

”Arbejdsmarked i Midten” sørger for, at borgerne i JAC Vestegnen altid har mulighed for at prøve den form for beskyttet beskæftigelse som passer bedst til netop dem. De hjælper borgere, som ønsker en praktik i et andet værksted. Eller borgere fra et værksted, som gerne vil prøve at arbejde i en af vores grupper på en ordinær
virksomhed fx Ikea.

Her kan du læse mere om vores satellitter

”Arbejdsmarked i Midten” arrangerer også kurser for de borgere i JAC Vestegnen, der arbejder i beskyttet beskæftigelse. FX kurser om, hvordan man begår sig på en arbejdsplads.

Jobkonsulenterne fra ”Arbejdsmarked i Midten” støtter også borgere som arbejder i job med løntilskud på særlige vilkår på ordinære virksomheder. Her besøger jobkonsulenterne borgerne på deres arbejdsplads ca. 1 gang om måneden, og følger sammen med borger og arbejdsgiver op på fx trivsel og arbejdsopgaver. Hver 3 måned samles de borgere der er i job med løntilskud på særlige vilkår til netværksmøde.

Her kan du læse mere om netværksydelse til borgere i job med løntilskud på særlige vilkår