Vikarer med lyst til at gøre en værdifuld forskel

Vi søger sommerferievikarer i perioden 1. juli til 31. august, 30 timer ugentligt.

Vi søger desuden lige nu tilkaldevikarer, som kan træde til med kort varsel ved personalets sygdom og ferie. Vi kan ikke garantere et fast ugentligt timetal for tilkaldevikarer, men der kan forekomme længere sammenhængende arbejdsperioder.

Du må gerne have erfaring fra arbejde med mennesker med handicap, men vigtigst af alt er, at du har lyst til at arbejde i denne skønne verden. Du skal være indstillet på at hjælpe borgerne på forskellig vis med bl.a. at indgå i aktiviteter, kommunikation og personlig pleje.

For at kunne varetage de daglige opgaver er det nødvendigt, at du kan tale og forstå dansk.

Arbejdstiden vil ligge på hverdage i tidsrummet kl. 9 – 16. Som vikar kommer du til at arbejde i forskellige grupper og på forskellige matrikler, alt efter hvor behovet er.

Job & Aktivitetscenter Vestegnen giver tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til voksne personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Vi udbyder også den særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse, STU.

Alt i alt er vi omkring 450 borgere og 150 ansatte, hvoraf de fleste er socialpædagoger. Vi er fordelt i små og store huse på forskellige adresser i Brøndby Kommune.

JAC Vestegnen er en stor og levende organisation med et stærkt værdigrundlag, der sætter det enkelte menneske i centrum.

Hvis du har mod på at prøve at arbejde i vores spændende og aktive organisation, så send os en kortfattet ansøgning, med oplysninger om navn, alder, skoleuddannelse og erhvervserfaringer på mail til: jacvestegnen@brondby.dk

Eller til:

JAC Vestegnen
Tybjergparken 2
2660 Brøndby Strand

Vi vil herefter kontakte relevante ansøger for aftale om besøg og personlig samtale.