STØTTEBEHOV OG TAKSTER, §103 & §104

 

1. Let støtte og vejledning undervejs

    Beskrivelse:

Borgeren klarer sig med nogen vejledning og kan gøre tingene selv, men skal vejledes undervejs.
Der kan være tale om:

 • Borgere, der efter at have fået en opgave / instruktion, magter at udføre opgaven.
 • Borgere, der kan gennemføre flere af hinanden uafhængige aktiviteter/produktive opgaver og husker dem fra gang til gang.
 • Borgere, der kan arbejde alene i kortere tid uden personalets tilstedeværelse.
 • Borgere, der kan færdes alene eller i gruppe, uden personaleledsagelse.
 • Borgere, der kan have brug for hjælp eller koncentreret verbal støtte for at kunne deltage i aktiviteter/beskæftigelse/montageopgaver.
 • Borgere, der kan have brug for verbal støtte, enten på grund af adfærdsproblemer, psykiske og/eller fysiske handicap – eller på grund af personlige problemer.
 • Borgere, som kan færdes alene eller i gruppe uden personaleledsagelse.

 

Gennemsnitlig normering: 1:6 (Idrætslinien på Langbjerg)
Antal pladser:   7
Takst (2019):     365 kr.

Gennemsnitlig normering: 1:6 og 1:8
Antal pladser:  99
Takst (2019):    337 kr.

Tilbudstype:     Servicelovens § 103 Beskyttet beskæftigelse

 

2. Moderat til større verbal og/eller praktisk fysisk støtte

    Beskrivelse:

Borgere, som kan klare sig med verbal og/eller fysisk støtte og hjælp i moderat grad samt borgere, som i perioder kan have behov for mere intensiv støtte, såvel verbalt
som praktisk/fysisk støtte. Der kan være tale om:

 • Borgere, der har brug for hjælp eller koncentreret verbal støtte til personlig hygiejne.
 • Borgere, der kan klare sig med verbal støtte til diverse måltider – spiser selv eller med meget lidt hjælp, eksempelvis til at pakke madpakken ud, få maden skåret ud/ hælde op.
 • Borgere, som kan deltage i aktivitets- og samværstilbud i en gruppe med 3 – 5 andre personer – og/eller kan beskæftige sig selv i kortere eller længere tid.
 • Borgere som er kørestolsbrugere, som kræver hjælp til personlig hygiejne ved toiletbesøg.
 • Fysisk lettere handicappede, som skal i kørestol ved aktiviteter / ture ud af huset.
 • Borgere, som kan have bruge for mere støtte uden for tilbuddet end i vante rammer.

 

Gennemsnitlig normering: 1:4
Antal pladser:              77
Takst (2019):               661 kr.

Ydertime kl. 8-9:          42 kr.
Ydertime kl. 15-16:      42 kr.

Tilbudstype:                  Servicelovens § 104 Aktivitets- og samværstilbud

 

3. Stor verbal og/eller praktisk fysisk støtte

    Beskrivelse:

Borgeren har brug for kontinuerligt verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp.
Der kan være tale om:

 • Borgere som kan være sammen med én eller flere andre om en aktivitet – sammen med én pædagog.
 • Kørestolsbrugere – permanent afhængige eller delvis afhængige af kørestolen
 • Fysisk handicappede med flere hjælpemidler, så som rollator, gangstativ
 • Borgere med flere diagnoser
 • Borgere som kan have brug for 1:1 støtte udenfor tilbuddet
 • Særlige diagnoser
 • Adfærdsforstyrrelse – hvor støttebehovet i perioder kan være relativt stort
 • Borgere med en psykiatrisk overbygning – hvor støttebehovet kan være afhængigt af særlig faglig viden

 

Gennemsnitlig normering: 1:2,5
Antal pladser:              48
Takst (2019):              901 kr.

Ydertime kl. 8-9:          67,50 kr.
Ydertime kl. 15-16:      67,50 kr.

Tilbudstype:             Servicelovens § 104 Aktivitets- og samværstilbud

 

4. Omfattende verbal og/eller praktisk fysisk støtte

    Beskrivelse:

Borgeren har brug for konstant verbal og/eller praktisk/fysisk støtte og hjælp. Der kan være tale om:

 • Borgere som har én eller flere adfærdsforstyrrelser, særlige diagnoser/forstyrrelser, særlige behov for fastere rammer. Borgere, som i perioder har brug for at komme væk fra gruppen – eller kun kan klare at have få personer omkring sig.
 • Borgere med et stort omsorgs- og/eller plejebehov.
 • Borgere med diagnoser så som Parkinsson, Rett, ADHD
 • Borgere med en psykiatrisk diagnose
 • Borgere med et stort støttebehov, hvor støttebehovet kan være afhængigt af særlig faglig viden

 

Gennemsnitlig normering: 1:2
Antal pladser:               25
Takst (2019):              1.024 kr.

Ydertime kl. 8-9:          83,50 kr.
Ydertime kl. 15-16:      83,50 kr.

Tilbudstype:              Servicelovens § 104 Aktivitets- og samværstilbud

 

5. Omfattende verbal og/eller praktisk fysisk støtte – autisme

    Beskrivelse:

Det samme som ved niveau 4 dog kun for personer med autisme.

Gennemsnitlig normering: 1:2
Antal pladser:               10
Takst (2019):              1.024 kr.

Ydertime kl. 8-9:          84 kr.
Ydertime kl. 15-16:      84 kr.

Tilbudstype:              Servicelovens § 104 Aktivitets- og samværstilbud

 

6. Fuld verbal og/eller praktisk fysisk støtte

    Beskrivelse:

Borgeren kræver koncentreret og konstant verbal og/eller fysisk støtte og hjælp i dagligdagen, støtten kan være afhængig af mere end 1 pædagog. Der kan være tale om:

 • Borgere med særlige diagnoser/tillægshandicap/syndromer/kromosomabnormiteter, hvor adfærden kan være impuls styret (autisme, ADHD, Smith-Magenis m.fl.)
 • Borgere med en psykiatrisk diagnose
 • Borgere hvor støttebehovet er påkrævet på alle hverdage, hvor tilbuddet har åbent.
 • Borgere hvor støttebehovet kan bl.a. være påkrævet af flere af følgende årsager:

–  Borgere med selvskadende og/eller udad reagerende adfærd

– Borgere med udtalte manier (eksempelvis drikker/spiser ”alt”)

– Borgere som kan finde på at gå / løbe fra tilbuddet – og fra pædagogen

 • Personer hvor støttebehovet kræver specifik faglig viden
 • Borgere med mavesonde, kombineret med små mellemmåltider
 • Borgere, hvor der er behov for brug af flere tekniske hjælpemidler.
 • Borgere, hvor der er behov for lejring og mange skift fra liggende til siddende o.a.
 • Borgere med behov for omfattende personlig pleje/hygiejne, eksempelvis omkring stomi.

 

Gennemsnitlig normering: 1:1
Antal pladser:                    22
Takst (2019):                 1.872 kr.

Ydertime kl. 8-9:               168,50 kr.
Ydertime kl. 15-16:           168,50 kr.

Tilbudstype:                 Servicelovens § 104 Aktivitets- og samværstilbud