GRUPPEN

Gruppen er et tilbud hvor der er fokus på hverdags træning, vedligeholdelse af færdigheder samt social samvær. Vi har store lyse lokaler og plads til at man kan trække sig til mindre rum. Vi er en blandet moden gruppe, med mulighed for mange forskellige aktiviteter.

Aktiviteter

  • Vi arbejder bevidst med at styrke borgernes selvstændighed
  • Vi kan godt lide at være udenfor med bål, kaffe og vores drivhus
  • Vi tager på ture, med vores bus samt gåture i lokalområdet.
  • Vi har borgernes selvbestemmelse i centrum
  • Vi arbejder med sløjd og kreative projekter
  • Vi har vores egne lokaler på Hesselager

Vi er et aktivitets- og samværstilbud (§ 104).