KANTINEN PÅ RÅDHUSET

JAC Vestegnen har en gruppe, som hver dag arbejder i kantinen på Brøndby Rådhus. Gruppen laver varm
og kold mad, vasker op og gør rent i køkkenet. Vi sørger for, at der altid er god mad til alle rådhusets ansatte
– og til kommunalbestyrelsens møder.

Aktiviteter

  • Vi laver mad til alle rådhusets ansatte
  • Vi laver varm mad, kold mad og salat
  • Vi rydder op og vasker op
  • Vi har det hyggeligt, mens vi arbejder
  • Vi får arbejdsdusør

Vi er et tilbud om beskyttet beskæftigelse (§103).