SANS & SAMLING

Sans & Samling er et tilbud til borgere med omfattende fysisk og psykisk støttebehov. Vi har fokus på sansestimulering til den enkelte borger og dagene veksler mellem ”high og low arousal”. Vi vægter samvær og nærvær højt, vi prioriterer at hygge – humøret er altid højt og stemningen god.

Aktiviteter

  • Vi arbejder bevidst med sansestimulering
  • Vi gør brug af mange forskellige kommunikationsformer
  • Vi tilbyder nærvær og samvær
  • Vi hygger os
  • Vi har vores egne lokaler på Langbjerg

Vi er et aktivitets- og samværstilbud (§ 104).