SANS OG SNOEZEL

I Sans og Snoezel har vi sanserne i fokus, og vi vægter derfor sanseintegration, samvær og nærvær højt.

Sans og Snoezel er et tilbud for borgere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau.

Vi har to små separate sanserum, som giver mulighed for, at borgeren i fred og ro kan få sansestimuli.

Dagen er opbygget efter en forudsigelig dagsrytme, hvilket skaber ro i nervesystemet hos den enkelte borger.

Aktiviteter:

  • Vi holder morgenmøde hver dag.
  • Vi tilbyder sansestimulerende aktiviteter.
  • Vi har mulighed for at ligge på vandseng og sidde i kuglestol og tilbyde forskellige lys og lyd stimuli.
  • Vi har fokus på high og low arousal.
  • Vi har fokus på at skabe relationer og sociale interaktioner borgerne imellem.
  • Vi elsker sjov og spas og vægter den gode stemning.
  • Vi holder til på langbjerg.

Vi er et aktivitets og samværstilbud (§104)