Satellitterne – ARBEJDSMARKEDET I MIDTEN – aim


De 4 satellitter tilhører JAC-Vestegnens Arbejdsmarked i Midten-tilbud (AIM).

AIM rummer p.t. 40 borgere, som får et tilbud på særlige vilkår eller efter Servicelovens § 103.

AIM-tilbuddene er fordelt på forskellige satellitter, både i og udenfor Brøndby kommune.

kontakt

Jobkonsulent Karina Rasmussen tlf.: 43 28 33 43 / 23 64 70 51 Jobkonsulent Allan Husted tlf.: 40 43 21 24
IKEA Tåstrup tlf.: 30 66 19 10 / 24 98 55 43
Kantinen på Brøndby Rådhus tlf.: 43 28 33 31 / 20 37 63 85
Bilka Ishøj tlf.: 23 64 70 51 / 40 43 21 24
OFS Brøndby tlf.: 23 64 70 51 / 40 43 21 24

netværksydelse

Netværksydelse er et tilbud til borgere der er i job med løntilskud på særlige vilkår.
Jobkonsulenterne fra AIM bistår med støtte og vejledning, så borgeren udvikler sig og bevarer sin tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

De forskellige satellitter tilbyder beskyttet beskæftigelse og andre aktiviteter, her kan nævnes servicearbejde, montagearbejde, kantinedrift, cafesalg, madlavning, rengøring, lagerarbejde mv.

ikea

JAC Vestegnen har en gruppe, som hver dag arbejder i IKEA i Taastrup. Gruppen hjælper med at rydde op der, hvor IKEA tager imod varer. Vi sørger også for, at der altid er gule poser og blyanter til IKEAs kunder. Gruppen spiser sammen med IKEAs andre ansatte i personalekantinen. Vi arbejder selvstændigt med støtte fra det pædagogiske personale, hvis der er behov for det.

Vi arbejder i IKEA
Vi arbejder selvstændigt, men får støtte hvis behovet opstår
Vi løser mange forskellige opgaver
Vi sørger for, at der altid er gule poser til IKEAs kunder
Vi har IKEA-tøj på
Vi får arbejdsdusør
Vi er et tilbud om beskyttet beskæftigelse (§103)

kantinen på rådhuset

JAC Vestegnen har en gruppe, som hver dag arbejder i kantinen på Brøndby Rådhus. Gruppen laver varm og kold mad, vasker op og gør rent i køkkenet. Vi sørger for, at der altid er god mad til rådhusets ansatte – og til kommunalbestyrelsens møder.

Vi laver mad til rådhusets ansatte
Vi laver varm og kold mad samt salat
Vi rydder op og vasker op
Vi har det hyggeligt, mens vi arbejder
Vi får arbejdsdusør
Vi er et tilbud om beskyttet beskæftigelse (§103)

bilka

JAC Vestegnen har en gruppe, som hver dag arbejder i Bilka i Ishøj. Gruppen hjælper med at sortere diverse returflasker efter at kunderne har afleveret deres flasker og dåser. Gruppen spiser sammen med Bilkas andre ansatte i personalekantinen. Vi arbejder selvstændigt med støtte fra det pædagogiske personale, hvis der er behov for det.

Vi arbejder i Bilka
Vi sørger for transport til og fra Bilka
Vi arbejder selvstændigt, men får støtte hvis behovet opstår
Vi løser mange forskellige opgaver
Vi sørger for, at alle dåser og flasker er sorteret korrekt
Vi har BILKA-tøj på
Vi er et tilbud om beskyttet beskæftigelse (§103)

ofs

JAC Vestegnen har en lille gruppe af borgere, som hver dag arbejder på den private virksomhed OFS, der ligger i Brøndby. De laver fiber til net, hvor borgerne bl.a. renser spoler for fiber. Der er ikke fast pædagogisk støtte i hverdagen, men gruppen har en kontaktperson på virksomheden, hvor der dagligt er kontakt. Jobkonsulenterne i AIM - Arbejdsmarked i midten, kommer flere gange ugentlig og støtter og vejleder borgerne.

Vi arbejder på OFS
Vi arbejder selvstændigt, men får støtte hvis behovet opstår
Vi løser flere forskellige opgaver
Vi sørger for, at spoler er renset som derefter kan genanvendes
Vi får arbejdsdusør
Vi er et tilbud om beskyttet beskæftigelse (§103)