SATELLITTERNE – AIM ARBEJDSMARKEDET I MIDTEN

De 5 satellitter tilhører JAC-Vestegnens Arbejdsmarked i Midten-tilbud. Arbejdsmarked i Midten (AIM) rummer p.t. 40 borgere, som får et tilbud på særlige vilkår eller efter Servicelovens § 103.

AIM-tilbuddene er fordelt på forskellige satellitter, både i og udenfor Brøndby kommune.

Ved interesse kontakt Jobkonsulent Karina Rasmussen på tlf.: 43 28 33 43 eller 23 64 70 51
eller Allan Husted på tlf.: 40 43 21 24

Satellitterne:

 • Cafeen i Brønden

  Vi er den gruppe på JAC Vestegnen, som arbejder i Cafeen i Brønden. Brønden er kulturhuset i Brøndby Strand. Vi er for borgere, der gerne vil lære at arbejde i en cafe, lave sandwich, smørrebrød og kaffe, tørre borde af og betjene kunder.

  • Vi passer Cafeen i Brønden
  • Vi laver sandwich, smørrebrød og kager
  • Vi betjener kunder og tager imod penge
  • Vi rydder op og gør rent i køkkenet og cafeen
  • Vi hygger os sammen
  • Vi får arbejdsdusør

  Vi er et tilbud om beskyttet beskæftigelse (§103).

 • IKEA

  JAC Vestegnen har en gruppe, som hver dag arbejder i IKEA i Taastrup. Gruppen hjælper med at rydde op der, hvor IKEA tager imod varer. Vi sørger også for, at der altid er gule poser og blyanter til IKEAs kunder. Gruppen spiser sammen med IKEAs andre ansatte i personalekantinen. Vi arbejder selvstændigt med støtte fra det pædagogiske personale, hvis der er behov for det.

  • Vi arbejder i IKEA
  • Vi arbejder selvstændigt, men får støtte hvis behovet opstår
  • Vi løser mange forskellige opgaver
  • Vi sørger for, at der altid er gule poser til IKEAs kunder
  • Vi har IKEA-tøj på
  • Vi får arbejdsdusør

  Vi er et tilbud om beskyttet beskæftigelse (§103).

 • Kantinen på Rådhuset

  JAC Vestegnen har en gruppe, som hver dag arbejder i kantinen på Brøndby Rådhus. Gruppen laver varm og kold mad, vasker op og gør rent i køkkenet. Vi sørger for, at der altid er god mad til alle rådhusets ansatte – og til kommunalbestyrelsens møder.

  • Vi laver mad til alle rådhuset ansatte
  • Vi laver varm mad, kold mad og salat
  • Vi rydder op og vasker op
  • Vi har det hyggeligt, mens vi arbejder
  • Vi får arbejdsdusør

  Vi er et tilbud om beskyttet beskæftigelse (§103).

 • OFS

  En lille gruppe borgere arbejder på særlige vilkår på den private virksomhed OFS, der laver kabler og ledninger. Borgerne har ikke pædagogisk støtte i hverdagen, men får netværksstøtte af JAC Vestegnens ”Arbejdsmarked i midten”

 • Netværksydelse

  Netværksydelse er et tilbud til borgere der er i job med løntilskud på særlige vilkår.
  Jobkonsulenterne fra AIM bistår med støtte og vejledning, så borgeren udvikler sig og bevarer sin tilknytning til det ordinære arbejdsmarked

De forskellige satellitter tilbyder beskyttet beskæftigelse og andre aktiviteter, her kan nævnes servicearbejde, montagearbejde, kantinedrift, cafesalg, madlavning, rengøring, lagerarbejde mv.