STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

Tryghed og relationer – Grundlaget for udvikling og læring

STU i Job & Aktivitetscenter Vestegnen er et mindre STU-tilbud, som tilgodeser den enkelte unges behov for tryghed, struktur og relationer. Dette ser vi som fundamentet for at skabe optimale rammer og kontinuitet for læring og udvikling af personlige, faglige og sociale kompetencer. Vi tager udgangspunkt i den enkelte unges potentialer, ønsker og mål, der opstilles i tæt samarbejde med den unge selv og kommunen. Disse mål, som løbende evalueres, sætter retningen for den unges STU-forløb.

Det er i relationer, den unge kan se og forstå – eller hjælpes til at forstå egne succeser, ressourcer og udfordringer. Derfor arbejdes der med den unges udvikling og læring igennem et relationspædagogisk perspektiv.

Job & Aktivitetscenter Vestegnen er en stor og dynamisk organisation, hvor STU benytter sig af de muligheder, aktiviteter og tilbud der foregår i hverdagen. STU er placeret i gåafstand til skov, strand og vand samt tæt på diverse idrætsfaciliteter, der derfor inddrages i undervisningen. Personaleressourcerne afspejler den aktuelle elevsammensætning og tager altid afsæt i de konkrete unge og deres behov.

Udover STU-forløbet tilbydes der ligeledes fritidsaktiviteter i form af et §104-klubtilbud.
Tilbuddet kan benyttes daglig før og efter undervisningen samt i ferier (kl. 8:00-16:00).

 

I vores pjece HER kan I læse mere detaljeret om vores uddannelse

Vi kan kontaktes på:

Tlf.: 2025 7061
E-mail: stu@brondby.dk