STU – Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU Vestegnen er en 3-årig uddannelse for unge med særlige behov i alderen 15-25 år.
STU Vestegnens formål er at give den unge kompetencer til et så aktivt og selvstændigt voksenliv som muligt. Vi arbejder praksisorienteret og ”hands on”, så elevens læring let kan overføres til hans/hendes hverdag. I starten af uddannelsen bliver eleven PAS-testet, for at underviserne kan stille mere konkrete læringsmål for den enkelte elev. Målene udarbejdes ud fra elevens faglige, personlige og sociale kompetencer.

Aktiviteter

  • Vi har temaundervisning, hvor de traditionelle fag (dansk, matematik) integreres. Herunder anvendelse af IT og IT baserede hjælpemidler
  • Vi laver morgengymnastik, svømning, idræt og afspænding
  • Vi laver botræning, hvor man lærer færdigheder til øget selvstændighed
  • Vi holder sociale arrangementer og aktiviteter, hvor der opbygges venskaber med andre unge.
  • Vi arrangerer praktiker, hvor eleverne afklares ift. deres videre forløb

I vores pjece HER kan I læse mere detaljeret om vores uddannelse