vores tilgang

livskvalitet for alle


Job & Aktivitetscenter Vestegnen vil gerne kendes for at være en rummelig arbejdsplads for borgere og personale med fokus på "livskvalitet for alle".

Pædagogiske metoder

På JAC Vestegnen ser vi det enkelte menneske. Sammen med borgeren finder vi ud af, hvad der er vigtigt for borgeren – og hvad der virker for ham eller hende. Vi arbejder med mål og delmål og følger løbende op på, om det vi gør, gør en forskel for borgeren.

Vi har respekt for det enkelte menneske. Vi arbejder for, at borgerne har mest mulig selvbestemmelse i deres hverdag hos os.

JAC Vestegnen er et stort sted med mange forskellige borgere. Mennesker er forskellige. Derfor arbejder vi ikke med én pædagogisk metode. Vi arbejder med det, der kan støtte det enkelte menneske i at folde sig ud.

• Nogle borgere har mest behov for nærvær og samvær.

• Nogle har behov for at blive skærmet for indtryk.

• Andre har brug for at få sanserne stimuleret.

• Mange borgere har brug for støtte til kommunikation.

• En del borgere har brug for personlig pleje og omsorg.

På værkstedsområdet har vi fokus på at støtte borgerne i at lære gennem arbejdet. Men mange borgere her har også brug for støtte til sociale relationer. Alle borgere har brug for at blive mødt med anerkendelse, respekt og glæde.

Pejlemærker

Selvstændighed
Borgerne har ret til et aktivt medborgerskab.
• Derfor arbejder vi aktivt for, at borgerne udvikler deres kompetencer og/eller mestrer så meget som muligt.

Relationer
Vores arbejde foregår i relationen med borgerne.
• Derfor skal borgerne altid opleve ligeværd i relationen til os.

Helhedsorientering
Borgerne har ret til at bestemme over eget liv.
• Derfor arbejder vi aktivt med, at borgerne er involveret i alle beslutninger og handlinger.

Faglighed
Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den enkelte borgers ressourcer og behov.
• Derfor arbejder vi altid aktivt med at udvikle vores faglighed.

Tværfaglighed
Vi tror på, at forskellige fagligheder beriger hinanden.
• Derfor samarbejder vi om borgernes mål.

Effektfokus
Vi arbejder for at nå mål, der giver mening for borgerne.
• Derfor følger vi løbende med i, om vi når målene.