ERGO-/FYSIOTERAPIEN

På JAC Vestegnen har vi vores egne ergo- og fysioterapeuter. De har flere opgaver:

PÆDAGOGISK RELATERET TERAPI (PRT)

Ergo- og fysioterapeuterne arbejder tæt sammen med det pædagogiske personale om at få bevægelse og sansestimulering ind i hverdagen i vores aktivitets- og samværstilbud. De laver fx ”sanseprofiler” for borgerne, så vi ved, hvordan vi bedst kan stimulere den enkelte borgers sanser – og hvordan vi bedst kan skærme borgeren, når der er for mange sanseindtryk. Den Pædagogiske Relaterede Terapi foregår ofte i grupper, fx i form af musikterapi. Den kan i nogle tilfælde også være et individuelt tilbud, og fx foregå i vores snoezelhus.

Den Pædagogisk Relaterede Terapi er en integreret del af vores § 104-tilbud, og er dækket af taksten.

INDIVIDUEL BEHANDLING

JAC Vestegnen sælger individuel behandling og træning til borgere, der har dagtilbud hos os:

    • Vederlagsfri fysioterapi efter sundhedsloven, hvor borgeren har en henvisning fra egen læge, og hvor
      borgerens kommune har givet betalingstilsagn. Timepris er 557 kr. i 2023
    • Ergo- og fysioterapi efter serviceloven, hvor borgerens kommune har givet en bevilling. Timepris er 557 kr. i 2023.

Fordelen for borgerne er, at vores terapeuter er specialiseret i at behandle borgere med særlige og komplekse behov. Borgerne kender terapeuterne og stedet. Der er ingen transport, da behandlingen tilrettelægges, når borgerne alligevel er på JAC Vestegnen.

Læs mere i vores ydelseskatalog og beskrivelsen af den vederlagsfri fysioterapi.

ERGO- OG FYSIOTERAPI I JAC VESTEGNENS STU

Ergo- og fysioterapi indgår som en del af JAC Vestegnens STU, og er dækket af taksten.

ERGO- OG FYSIOTERAPI TIL BØRN I BRØNDBY KOMMUNE

I JAC Vestegnen udbyder vi også ergo- og fysioterapi til børn i Brøndby Kommune.

Læs mere i vores ydelseskatalog og pjecen om ergo-/fysioterapi til børn.