Beskyttet beskæftigelse §103

JAC Vestegnen har mange forskellige tilbud om beskyttet beskæftigelse. På vores egne adresser i Brøndby har vi to værksteder, hvor vi pakker, samler og syr.
Vi laver mad, bager og driver kantine. Og så har vi et gartnerhold, der hører hjemme på en smuk gammel gård. Vi har også en Idrætslinje, hvor man kan få god kondi
og lære om sund mad.

Derudover har vi tilbud om beskyttet beskæftigelse, hvor borgerne arbejder uden for JAC Vestegnen – på ordinære virksomheder sammen med pædagogisk personale.
I IKEA Taastrup sørger vi bl.a. for, at der er poser og blyanter til kunderne. I Kulturhuset Brønden hjælper vi til på biblioteket. På Brøndby Rådhus har vi ansvaret for
at lave mad til alle rådhusets ansatte.

Som en del af JAC Vestegnens beskyttet beskæftigelse tilbydes en række kurser. Klik her og se billeder fra 2017-kurserne.

I alle vores værksteder og tilbud har vi lige nu særligt fokus på borgernes læring og kompetencer.

Vi er også ved at udvikle nye former for kurser, hvor borgerne kan få diplom på det, de har lært.