Daghjemmet

Vi er et aktivitets- og samværstilbud
for borgere med stort støttebehovJeg vil ikke hjem... - jeg kommer i morgen

Hans-Henrik

KAFFECAFEEN

Hesselagers kantine, hvor vi kokkerer og bager hver dag

GRUPPEN

Vi er til socialt samvær, hverdagstræning,
sansestimulering og social IT

Montagen på Hesselager

Service, montage, syning og teltudlejning

Special klubben

Vi er et skræddersyet tilbud til ganske få borgere