AKTIVITET OG SAMVÆR §104

JAC Vestegnen har mange forskellige aktivitets- og samværsgrupper. Vi har grupper for borgere, der gerne vil være på et stort dynamisk sted med mange aktiviteter – og grupper for borgere, der ønsker en mere overskuelig eller rolig hverdag. Grupper, hvor vi laver kreative aktiviteter.

Grupper for unge – og grupper for ældre. Grupper, hvor der er fokus på krop og bevægelse, både for borgere med større og mindre støttebehov. Grupper med klar struktur i hverdagen og grupper med fokus på low arousal. På tværs af aktivitets- og samværsgrupperne har vi fokus på at støtte borgernes udvikling og trivsel. Lige nu arbejder vi med at blive endnu bedre til at tilrettelægge det pædagogiske arbejde omkring den enkelte borgers mål.

Vi tilbyder også Pædagogisk Relateret Terapi. Her arbejder det pædagogiske personale tæt sammen med vores ergo-og fysioterapeuter om bevægelse og sansestimulering til gavn for borgerne.