SANS & BEVÆGELSE

Vi er et idræts- og bevægelsestilbud for borgere
med stort kommunikativt og fysisk støttebehov

Cafetinen

Langbjergs kantine, hvor vi hver dag kokkerer og bager

BASEN

Vi elsker at spille musik og at være kreative!Jeg vil ikke hjem... - jeg kommer i morgen

Hans-Henrik

Værkstedet på Langbjerg

Beskæftigelsestilbud for §103-borgere

Sans & Samling

Aktivitets- og samværstilbud med højt humør og hygge

KREA

Livsglæde, samvær og kreative udfoldelser

Medie i bevægelse

Film, medier og redigering